Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Βιβλιοπαρουσίαση: Η Θράκη στο μεταίχμιο

Ένα νέο βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Η Θράκη στο μεταίχμιο» (Εκδόσεις Πραγματεία). Το βιβλίο μοναδικό ως προς τη θεματογραφία του επιχειρεί μια τομή: Να στρέψει την προσοχή στα ζητήματα της Θράκης και ιδιαίτερα στο «μειονοτικό», το οποίο η τουρκική πολιτική χρησιμοποιεί ως μοχλό για να ανατρέψει το status quo στην περιοχή.

Στο πρώτο μέρος του το βιβλίο παραθέτει τα γεγονότα. Μέσα από αυτά αναδεικνύεται η διαχρονική παραμέληση της Θράκης από το ελληνικό κράτος και το πώς η τουρκική πολιτική προωθεί τους στόχους της μέσα από μια σειρά χειρισμών («εκλογή» Μουφτήδων, «τουρκικοί» σύλλογοι, εκπαίδευση της μειονότητας, προσπάθειες πολιτιστικής ομογενοποίησής της, τουρκική οικονομική διείσδυση στη Θράκη, κ.λπ.).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στις «μειονότητες» εντός της μειονότητας, όπως οι Πομάκοι, οι Ρομά και οι Μπεκτασήδες.

Το βιβλίο δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις γενικότερες εξελίξεις στη Θράκη, ώστε ο αναγνώστης να έχει μια πλήρη εικόνα. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται μεταξύ άλλων και μια πρωτότυπη έρευνα, η οποία για πρώτη φορά δείχνει πώς κατά την τελευταία 30ετία η αστυφιλία μεταβάλλει ριζικά τα πληθυσμιακά δεδομένα στη θρακική ύπαιθρο. Κύριο και ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημά της είναι η μαζική εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους χριστιανικούς πληθυσμούς, η οποία στις αγροτικές περιοχές του Έβρου παρουσιάζει εκρηκτικές διαστάσεις.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύεται η στρατηγική σημασία της Θράκης, γίνεται μια επισκόπηση των πολιτικών που ακολούθησαν η Ελλάδα και η Τουρκία στην περιοχή, και επιχειρείται μια ψηλάφηση των επερχόμενων εξελίξεων. Ως επιστέγασμα, κατατίθεται μια πρόταση για μια Νέα Ελληνική Πολιτική στη Θράκη, η οποία ορίζει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτείνει ένδεκα κατευθύνσεις πολιτικής δράσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και στο πλαίσιο αυτό διατυπώνεται μια νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία, η οποία αφορά όχι μόνο τη Θράκη, αλλά ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Το βιβλίο καταλήγει και σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για ζητήματα της μειονότητας αλλά και για τη Θράκη γενικότερα, πολλές από τις οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν άμεσα. Ένα πραγματικά ενδιαφέρον βιβλίο για αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν στη Θράκη και κυρίως για αυτά που έρχονται και όσα πρέπει επειγόντως να γίνουν...

Περιεχόμενα και αποσπάσματα του βιβλίου μπορείτε να δείτε στο www.pragmatia.gr


Ο Συγγραφέας: Ο Αναστάσιος Λαυρέντζος έχει πτυχίο Φυσικής (Παν/μιο Αθηνών) και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης στη Φυσική (Παν/μιο Κρήτης) και στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών). Έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος στον τομέα Διαχείρισης Κινδύνων σε μεγάλους ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στο πλαίσιο αυτό έχει επισκεφτεί πολλές βαλκανικές χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία). Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί επίσης με τις Παν/μιακές Εκδόσεις Κρήτης ως επιστημονικός επιμελητής.