Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Δημοσίευμα στη RealNews: Ανάγκη να προσεχθούν οι δημογραφικές εξελίξεις στη Θράκη

Τα θέματα της Θράκης εμφανίζονται συχνά στην ελληνική ειδησιογραφία, αλλά συνήθως με έναν τρόπο αποσπασματικό. Στις παρούσες συνθήκες, που ο γεωπολιτικός περίγυρος έχει αποσταθεροποιηθεί και η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα, οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα στη Θράκη πρέπει να μας απασχολήσουν συστηματικά.
Όσον αφορά τη Θράκη ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί, είναι η εξέλιξη των δημογραφικών της δεδομένων. Ειδικότερα «πρέπει να προσεχθούν οι ανακατάξεις που συμβαίνουν στη σύνθεση του πληθυσμού της Θράκης, τόσο ως προς την ποσοστιαία αναλογία των δύο συνιστωσών του (χριστιανικής και μουσουλμανικής), όσο και ως προς την κατανομή τους στον χώρο

Προβάλλοντας γραμμικά στον χρόνο τις τρέχουσες τάσεις (όπως αυτές προκύπτουν από τις εθνικές απογραφές), μπορούμε να πούμε ότι σήμερα δεν απέχουμε παρά μια με δύο δεκαετίες από μια κατάσταση στην οποία ο μουσουλμανικός πληθυσμός θα έχει γίνει πλειονότητα και στον νομό Ξάνθης, η Κομοτηνή θα είναι μια μικτή πόλη μέσα σε μια «μουσουλμανική θάλασσα» (με κάποιες ελάχιστες χριστιανικές νησίδες στην περιφέρειά της ή στην παράλια ζώνη) και ο Έβρος θα είναι μια περιοχή με το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της συγκεντρωμένο στην Αλεξανδρούπολη και με μια ύπαιθρο δημογραφικά εξαντλημένη. Είναι προφανές ότι μια τέτοια Θράκη θα είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή και θα εγκυμονεί κινδύνους που σήμερα φαντάζουν μακρινοί. Ανάμεσά τους επισημαίνουμε ως σοβαρότερο το ενδεχόμενο μιας επιταχυνόμενης διαρροής του χριστιανικού στοιχείου, η οποία υπό τις κατάλληλες συνθήκες και υπό την επίδραση εξωτερικών πιέσεων θα μπορούσε να λάβει ακόμη και τον χαρακτήρα μαζικής φυγής. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε βεβαίως δραματικές συνέπειες, αφού θα άλλαζε άρδην τα δημογραφικά δεδομένα και θα ανέτρεπε εκ βάθρων τους ισχύοντες σήμερα συσχετισμούς. Επισημαίνουμε ότι όλα αυτά δεν αποτελούν προβλέψεις, αλλά μια διερεύνηση των δυνητικών εξελίξεων όπως αυτές ανακύπτουν από τις τρέχουσες τάσεις. Από την άποψη του πολιτικού σχεδιασμού όμως, ελάχιστη σημασία έχει αυτή η διαφορά, διότι όποιος έχει την ευθύνη αυτών των θεμάτων οφείλει να προετοιμάζεται εκ των προτέρων για ενδεχόμενα όπως αυτά, και μάλιστα όχι τόσο για να τα διαχειριστεί, αλλά κυρίως για να τα αποτρέψει. Μονάχα όποιος το κάνει αυτό και σχηματίζει εγκαίρως τις απαιτούμενες εφεδρείες θα αποφύγει στο μέλλον οδυνηρούς αιφνιδιασμούς...»

Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο «Η Θράκη στο μεταίχμιο», το οποίο αναλύει σε όλες τους τις πτυχές τις εξελίξεις που συμβαίνουν στη Θράκη και καταθέτει μια πρόταση για μια νέα ελληνική πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί στην περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.pragmatia.gr

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα RealNews στις 12.10.2014